Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Порохнянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 21316405) був реорганізований і увійшов до складу Війтовецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Порохня
Волочиський район, Хмельницька область

38 сесія


                                      Україна

Порохнянська сільська рада

Волочиського району Хмельницької області

31255        с.Порохня      вул..Гагаріна 8           тел.9-15-31

   

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                              

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

11 липня  2014 року                           с. Порохня                        № 1/38

 

 

 Про надання дозволу на розробку проекту

 із землеустрою щодо відведення земельної

 ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства  Стаднічуку В. С..

 

            Розглянувши заяву громадянина Стаднічука В. С. зареєстрованого за адресою: с. Порохня вул. Тернопільська, 18, про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  , інші відповідні документи, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні », ст.12, 20,116, 118, 121, 123, 186 Земельного Кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,35 га за рахунок вільних земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства громадянину Стаднічуку Віктору Станіславовичу.

         2.Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

.

        3. Рекомендувати громадянину Стаднічуку В.С. замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією сільської ради.

       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань сільськогосподарського виробництва та соціально-економічного розвитку  (голова комісії Сеник І.М.).

 

 

 

       Сільський   голова :                                                Дрозд О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Україна

Порохнянська сільська рада

Волочиського району Хмельницької області

31255        с.Порохня      вул..Гагаріна 8           тел.9-15-31

   

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                              

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

11 липня  2014 року                           с. Порохня                        № 2/38

 

Про встановлення місцевих податків

і зборів на території  Порохнянської

сільської ради на 2015 рік.

 

                 Керуючись Податковим  кодексом України, Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких інших законодавчих актів України  щодо спрощеної системи оподаткування,  обліку та звітності ”,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  сільська рада

ВИРІШИЛА:

    Встановити з 1 січня 2015 року на території  сільської ради такі місцеві податки і збори та затвердити Положення про розміри ставок, порядок обчислення та сплати місцевих податків і зборів згідно з додатками, які є невід’ємною частиною цього рішення:

 1.      -    податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1);
  • єдиний податок ( Додаток 2);
  • збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 ( Додаток 3).

2.  Кошти отримані від місцевих податків та зборів підлягають зарахуванню до   сільського бюджету.

3.   Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року .

4.Рішення  позачергової 33-ої сесії сільської ради № 2 від   17.12.2013 року

«Про внесення змін до рішення  №1 від 12.07.2013 року  тридцятої сесії сільської ради VІ скликання  « Про   встановлення  місцевих податків і зборів на території Порохнянської сільської ради  на 2014 рік» вважати  такими, що втратило чинність з 1 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та цін /голова комісії Попович О.В./. 

6. Секретарю сільської ради  Малій І.О. забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Дрозд О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення 38 сесії с/ради № 1/38

від 11.07.2014 «Про встановлення

місцевих податків і зборів на

території Порохнянської

сільської ради на 2015 рік»

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Визначення понять

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету.

1.2. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

 

 2 .Розділ «Платники податку»

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3.Розділ «Об'єкт оподаткування»

 

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

 

4.Розділ  «База оподаткування»

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 265.4.1 пункту 265.4  статті 265 Податкового Кодексу України.

 

5.Розділ «Пільги із сплати податку»

5.1.База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

 5.3.Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

5.4Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

 

 

6.Розділ «Ставка податку»

6.1.Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів.

6.2.Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

7.Розділ «Податковий період»

7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Розділ  «Порядок обчислення суми податку»

 

         8.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4  статті 265 ПКУ, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 ПКУ, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 265.4.1 пункту 265.4 статті 265 ПКУ, та відповідної ставки податку;

        8.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 265.7.1 пункту 265.7 статті 265 ПКУ, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

8.3.Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

8.4.Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8.5.Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.6.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

8.7.Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.8.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46  Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

8.9.Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт. 

 

9.Розділ  «Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком»

 

9.1.У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10.Розділ «Порядок сплати податку»

 

10.1Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10.2.Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

 

11.Розділ  «Строки сплати податку»

11.1.Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12.Розділ «Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати податку»

12.1. Платники цього податку несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до Податкового кодексу України.

12.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю його обчислення і своєчасністю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Порохнянської сільської ради здійснюється Волочиським  відділенням Хмельницької МДПІ.

 

 

 

Секретар ради :                                       Мала І.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення 38 сесії с/ради № 1/38

від 11.07.2014 «Про встановлення

місцевих податків і зборів на

території Порохнянської

сільської ради на 2015 рік»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

 

 1. Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV Податкового кодексу України.

 

 1. Платники податку
  1. Платниками єдиного податку у  селі  є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах території сільської ради , які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які, при цьому, у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.
  2. Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,  оренди  та  оцінювання  нерухомого  майна  (гр. 70.31 КВЕД). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

4) четверта група - юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- середньооблікова  кількість працівників не перевищує 50 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

 1. Загальна кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, а також середньооблікова кількість працівників юридичних осіб обраховується відповідно до підпункту 291.4.1 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.
 2. Порядок визначення доходу для  цілей оподаткування єдиним податком, а також для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування, склад цих доходів визначається статтею 292 Податкового кодексу України.
 3. Обмеження на право обрання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності окремими категоріями суб’єктів підприємницької діяльності встановлюються пунктом 291.5 статті 291 Податкового Кодексу України.

 

 1. Ставки та порядок обчислення податку

Порохнянською сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для

першої та другої груп платників.

 3.1. Для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

      3.2. Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

3.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 

 1. Податковий (звітний) період
  1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

 1. Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках  передбачені пунктами 294.2–294.7 статті 294 Податкового кодексу України. 

 

 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
  1. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

 1. Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 2. Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 3. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
 4. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

 1. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
  1. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

 1. Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.
 2. Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.
 3. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

 1. Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
 2. Форма  податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.
 3. Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,  296.4–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.
 4. Платники єдиного податку першої - третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

 

 1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
  1.  Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 1. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.
 2. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

 1. Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

 

Секретар сільської ради  :                              Мала І.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Додаток № 3

до рішення 38 сесії с/ради № 1/38

від 11.07.2014 «Про встановлення

місцевих податків і зборів на

території Порохнянської

сільської ради на 2015 рік»

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

 

1.ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ.

 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності  встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (п.24 ст.26) та Податкового Кодексу України.( ст. 267 розд. ХІІ).

 

2.ПЛАТНИКИ  ПОДАТКУ

 

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним  Кабінетом Міністрів України;

 

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах “Українського товариства сліпих”, “Українського товариства глухих”, а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці.

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

        Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб”єкти господарювання, які провадяь комп’ютерні та відеоігри.

3.СТАВКИ ЗБОРУ

 

3.1. Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлені  у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року  (далі – мінімальна заробітна плата).

3.1.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг на календарний місяць становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

3.1.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту становить 0,05 розміру мінімальної заробітної плати, за весь строк дії такого патенту.

3.1.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.1.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах на календарний місяць становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

3.2. Встановлені ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

 

4.ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ.

 

Для провадження передбачених п.2 даного положення  видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до Волочиської державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі, коли патент придбавається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбавається торговий патент.

 

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред‘явлені суб’єктом господарювання на звірку в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесенні до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі уповноваженій юридичною особою під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому вище.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг для кожного відокремленого підрозділу, що не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб‘єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг.

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 

5.  ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ

 

5.1. Платниками збору, які провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту надання платних послуг.

5.2.  Платниками збору, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу збір сплачується за місцем реєстрації таких платників.

5.3.  Платниками збору, що здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів збір сплачується за місцем провадження такої діяльності.

 

6. СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ.

 

6.1. Строки сплати збору.

6.1.1.За провадження торговельної діяльності з придбанням  короткотермінового торгового патенту – не пізніше, ніж за один календарний день до початку провадження такої діяльності.

6.1.2.За провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням  короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю.

6.2. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

6.3. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

6.4. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до сільського бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

 

 

5.  К О Н Т Р О Л Ь.

 

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснює Волочиське відділення Хмельницької МДПІ.

 

 

 

 

Секретар сільської ради :                                     Мала І.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Україна

Порохнянська сільська рада

Волочиського району Хмельницької області

31255        с.Порохня      вул..Гагаріна 8           тел.9-15-31    

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                               

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

11 липня  2014 року                           с. Порохня                        № 3/38

 

 

Про внесення змін до сільського бюджету

на 2014 рік.

 

      На підставі висновку сільської ради про обсяг залишків бюджетних коштів по Порохнянській сільській раді  від 08.04.2014 року , керуючись

п. 23 до розділу 1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст. 78 п.8 Бюджетного Кодексу України ,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити розмір дефіциту спеціального фонду бюджету сільської ради  по єдиному податку в сумі 6600 грн. Джерелом покриття дефіциту спеціального  фонду бюджету сільської ради по єдиному податку визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2014 року.

 2.Збільшити видатки за рахунок вільного залишку на суму 6600 грн. в тому числі на :

- КФК 250404 – 6600 грн.

КЕКВ 3110 – 6600 грн.

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування  бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова :                           О.М.Дрозд.


                                      Україна

Порохнянська сільська рада

Волочиського району Хмельницької області

31255        с.Порохня      вул..Гагаріна 8           тел.9-15-31

   

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                              

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

11 липня  2014 року                           с. Порохня                        № 4/38

 

 

 Про надання дозволу на розробку проекту

 із землеустрою щодо відведення земельної

 ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства  Каменюку В.А.

 

            Розглянувши заяву громадянина Каменюка В.А. зареєстрованого за адресою: с. Порохня вул. Тернопільська, 16, про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  , інші відповідні документи, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні », ст.12, 20,116, 118, 121, 123, 186 Земельного Кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,35 га за рахунок вільних земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства громадянину Каменюку Віктору Андрійовичу.

         2.Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

.

        3. Рекомендувати громадянину Каменюку В.А. замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією сільської ради.

       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань сільськогосподарського виробництва та соціально-економічного розвитку  (голова комісії Сеник І.М.).

 

 

 

       Сільський   голова :                                                Дрозд О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                             Україна

Порохнянська сільська рада

Волочиського району Хмельницької області

31255        с.Порохня      вул..Гагаріна 8           тел.9-15-31

   

Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                              

ПОЗАЧЕРГОВОЇ ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ ПОРОХНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

11 липня  2014 року                           с. Порохня                        № 5/38

 

 Про надання дозволу на розробку проекту

 із землеустрою щодо відведення земельної

 ділянки у власність для ведення особистого

селянського господарства  Попович Ю.С.

 

            Розглянувши заяву громадянки Попович Ю.С. зареєстрованої за адресою: с. Порохня вул. Тернопільська, 22, про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  , інші відповідні документи, керуючись ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні », ст.12, 20,116, 118, 121, 123, 186 Земельного Кодексу України, ст.25, 50 Закону України «Про землеустрій» сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,35 га за рахунок вільних земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства громадянці Попович Юлії Сергіївні .

         2.Заявнику земельна ділянка проектується для надання у власність без зміни категорії земель сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

.

        3.Рекомендувати громадянці Попович Ю.С. замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, погодити згідно ст.186 ЗКУ та подати на затвердження сесією сільської ради.

       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань сільськогосподарського виробництва та соціально-економічного розвитку  (голова комісії Сеник І.М.).

 

 

 

       Сільський   голова :                                                Дрозд О.М.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua